2108252210 Ιωάννου Σούτσου 11-13, Γκύζη chripap2@otenet.gr

Δικηγορικό Γραφείο 
«Χρίστος Γ. Παπαδόπουλος»

Το δικηγορικό γραφείο «Χρίστος Γ. Παπαδόπουλος» ιδρύθηκε το 1982 από τον Χρίστο Γ. Παπαδόπουλο. Στη μέχρι τώρα πορεία του έχει διαχειριστεί χιλιάδες υποθέσεις σε ένα ευρύ φάσμα του Αστικού Δικαίου, όπως το δίκαιο Ακινήτων, το ενοχικό και το εμπράγματο δίκαιο καθώς και το εργατικό και το οικογενειακό δίκαιο.
Η ομάδα του γραφείου, αποτελείται σήμερα από δικηγόρους όλων των γενεών και ειδικοτήτων, με υψηλή νομική κατάρτιση, επαγγελματική εμπειρία και εξαιρετικής ποιότητας και δυναμικής δικαστηριακή πρακτική. Καλύπτουμε με επιτυχία, πέραν του Αστικού, και τους τομείς του Διοικητικού και Ποινικού Δικαίου. Η ομάδα μας, συνδυάζει έτσι τις αρετές της υψηλής κατάρτισης και της εμπειρίας με την διατομεακή (interdisciplinary) προσέγγιση, αποφεύγοντας τη στενή ματιά της υπερεξειδίκευσης. Ταυτόχρονα, διασφαλίζεται η άμεση προσωπική επικοινωνία με τους εντολείς που μόνο ένα δικηγορικό γραφείο αυτής της κατηγορίας και δυναμικής μπορεί να προσφέρει.
 

 

Ενοχικό Δίκαιο
Γενικό Αστικό Δίκαιο
Κληρονομικό Δίκαιο
Οικογενειακές διαφορές
Εργατικό Δίκαιο
Ποινικό Δίκαιο
Υπηρεσίες

Υπηρεσίες

Παρέχουμε στους εντολείς μας τις νομικές μας υπηρεσίες με υπευθυνότητα, συνέπεια και ευσυνειδησία, προετοιμάζοντας με σχολαστικότητα και έμφαση στην λεπτομέρεια κάθε εξωδικαστική ή δικαστική υπόθεση, ώστε να αισθάνονται ασφάλεια και στήριξη.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ